Palaukite...

Kredito unija „Žemaitijos iždas“ nemoki, teismui siūloma skelbti jos bankrotą

2017 m. kovo 7 d. Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Žemaitijos iždas“ nemokia ir nutarė kreiptis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą, poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Paskelbus kredito unijai bankrotą, įsigalios Lietuvos banko valdybos priimtas nutarimas visam laikui atšaukti jos veiklos licenciją.

Nuo 2017 m. sausio 24 d. kredito unija „Žemaitijos iždas“ neturi teisės teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą), nes nesilaikė teisės aktų reikalavimų tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sukėlė grėsmę jos veiklos stabilumui bei patikimumui, todėl buvo paskirtas laikinasis administratorius ir apribota kredito unijos veikla. Tokių priemonių Lietuvos bankas ėmėsi per patikrinimą užfiksavęs daugiau kaip 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų trūkumą kredito unijos seife. Jame Lietuvos banko tarnautojai rado tik 0,95 euro. Apie tai nedelsiant informuota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo. Kredito unija „Žemaitijos iždas“ pripažinta nemokia įvertinus jos laikinojo administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ pateiktą Lietuvos bankui informaciją apie unijos finansinę būklę. Laikinasis administratorius patvirtino, kad kredito unija pažeidžia veiklos licencijai išduoti taikomus reikalavimus ir nėra pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas, nes reikšmingai nevykdo kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų, jos nuosavas kapitalas tapo daug mažesnis kaip pusė pajinio kapitalo, o patirtiems nuostoliams padengti reikėtų didelės jos nuosavų lėšų dalies. Laikinojo administratoriaus vertinimu, nėra realių galimybių atkurti kredito unijos veiklos stabilumo ir patikimumo.

Priimdama sprendimą atšaukti licenciją, Lietuvos banko valdyba atsižvelgė į tai, kad šiai kredito unijai jau anksčiau buvo taikytos poveikio priemonės ir duoti rašytiniai nurodymai pažeidus teisės aktus, reglamentuojančius saugią ir patikimą veiklą. 2017 m. sausio 1 d. balansinės ataskaitos duomenimis, kredito unijos turtas sudarė 1,7 mln. Eur ir pagal turto dydį tai buvo šešiasdešimt devinta (iš 73) kredito unija Lietuvoje. Kredito unija vienijo 392 narius.

Draudimo išmokos kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pagal juos, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. eurų. Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio paskelbimo dienos (2017 m. kovo 7 d.).

Klientams aktualią naujausią informaciją dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ teikia laikinasis administratorius tel. (8-37) 201 433. Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657. Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500 ir interneto svetainėje (www.lb.lt).

VALSTYBĖS ĮMONĖ „INDĖLIŲ IR INVESTICIJŲ DRAUDIMAS“

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

2017-03-20

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ viešojo konkurso būdu atrinko kredito įstaigą, kuri išmokės draudimo išmokas kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkams – ja tapo UAB Medicinos bankas.

Kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai dėl jiems priklausančių draudimo išmokų į Medicinos banką gali kreiptis nuo kovo 20 d. Jeigu indėlininkai yra išvykę ar dėl kitų priežasčių negali šiuo metu atsiimti draudimo išmokos, jie tai galės padaryti ir vėliau, nes teisė į draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Atvykstant į Medicinos banko klientų aptarnavimo padalinius dėl draudimo išmokos atsiėmimo, indėlininkams reikia turėti galiojantį indėlininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą (jei dėl išmokos kreipiasi indėlininko įgaliotas asmuo) ar paveldėjimo dokumentus (jei kreipiasi paveldėtojai).

Medicinos banko klientų aptarnavimo poskyryje indėlininkas turės pasirinkti būdą atsiimti draudimo išmoką – ji gali būti grąžinta grynais pinigais ar pavedimu į kitą Lietuvos Respublikoje registruotą kredito įstaigą (banką ar kredito uniją). Pastaruoju atveju indėlininkas, atvykstantis atsiimti draudimo išmokos, turėtų žinoti savo sąskaitos, esančios kitoje kredito įstaigoje, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą. Abu indėlių draudimo išmokų atsiėmimo būdai (grynais pinigais arba vienu pavedimu į kitą Lietuvoje esančią kredito įstaigą) indėlininkams yra nemokami.

Indėlių draudimo išmokas kredito unijos „Žemaitijos iždas“ indėlininkai gali atsiimti šiuose Medicinos banko klientų aptarnavimo padaliniuose:

Padalinys Adresas Darbo laikas
Telšių filialas Kęstučio g. 4/1, Telšiai I-IV 8:00 - 17:00
V 8:00 - 15:45
Plungės klientų aptarnavimo skyrius J. Tumo Vaižganto g. 81 (prekybos centras MAXIMA), Plungė I-V 9:00 - 19:00
VI 10:00 - 15:00
Mažeikių klientų aptarnavimo skyrius Žemaitijos g. 20, Mažeikiai I-V 9:00 - 18:00
VI 9:00 - 14:00

Draudimo išmokos skaičiuojamos ir išmokamos eurais.
Bendra mokėtinų draudimo išmokų suma siekia 1,63 mln. eurų, indėlininkų, kuriems priklauso draudimo išmokos skaičius – 189. Draudžiamasis įvykis įvyko 2017 m. kovo 7 d.

Daugiau informacijos:
- apie draudimo išmokų apskaičiavimą: http://iidraudimas.lt/lt/ arba telefonu +370 5 213 5657
- apie išmokų mokėjimo tvarką: Medicinos banke http://www.medbank.lt/ arba telefonu 8 800 60 700.