Palaukite...

Apribota kredito unijos „Žemaitijos iždas“ veikla

Kredito unija „Žemaitijos iždas“ nesilaikė teisės aktų reikalavimų tvarkydama buhalterinę apskaitą, todėl dėl kilusios grėsmės jos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesams Lietuvos banko Priežiūros tarnyba iki šių metų kovo 31 d. apribojo šios kredito unijos veiklą ir paskyrė laikinąjį administratorių. Veiklos apribojimo (moratoriumo) metu unija laikinai negali teikti finansinių paslaugų (įskaitant indėlių grąžinimą).

Tokią griežtą poveikio priemonę kredito unijų veiklą prižiūrintis Lietuvos bankas pritaikė 2017 m. sausio 16 d. užfiksavęs daugiau kaip 100 tūkst. eurų grynųjų pinigų trūkumą kredito unijos seife. Apie tai informuota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, ji jau pradėjo ikiteisminį šio įvykio tyrimą.

Pagal kredito unijos Lietuvos bankui pateiktą 2017 m. sausio 16 d. duomenis sudarytą Kapitalo pakankamumo ataskaitą, kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo.

Laikinasis administratorius – UAB „Verslo konsultantai“ – ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 14 d. turi pateikti Lietuvos bankui išvadas dėl kredito unijos „Žemaitijos iždas“ finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti kredito unijos indėlininkų, kitų kredito unijos kreditorių ir klientų interesus.

Kredito unijos narių indėliai yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatymo nustatyta tvarka.

Kredito unijos skolininkai, veiklos apribojimo (moratoriumo) metu, neatleidžiami nuo prisiimtų įsipareigojimų kredito unijai įvykdymo, įmokos už paskolas turi būti mokamos įprasta tvarka į kredito unijos banko sąskaitas:

LT91 7044 0600 0769 5022, AB SEB bankas.
LT98 7300 0101 2641 9653, AB Swedbank.
Gavėjas – Kredito unija „Žemaitijos iždas“, gavėjo kodas 302590015

Papildomą informaciją teikia laikinasis administratorius tel. (8 37) 201433, el. p. info@verslokonsultantai.lt